gemeente Pijnacker - nootdorp

Analyse, marktverkenning en interessepeiling

door: Wim van der Bijl

Arnoud Baars is projectleider bij de gemeente Pijnacker - Nootdorp.  Een sterk groeiende gemeente in Zuid-Holland tussen Den Haag en Rotterdam.

“Onze gemeente werd benaderd door twee bewonersverenigingen uit het buitengebieden. Zij gaven aan problemen te hebben met de snelheid van hun internetverbinding. Eén bewonersvereniging had zelfs al gesproken met een telecomaanbieder die snel internet in hun gebied wil aanbieden. De aanbieder vroeg een extra investering per aansluiting. De vraag aan de gemeente was om een bijdrage in deze eenmalige kosten te doen.”

Gemeente Pijnacker-Nootdorp is altijd bereid mee te denken met haar burgers,  maar had geen idee bij hoeveel andere inwoners ook geen snel internet beschikbaar was en kon dus de impact van dit probleem niet goed inschatten.

“Wij hebben Stichting Digitale Bereikbaarheid gevraagd te inventariseren wat de status van snel internet in de gehele gemeente is. De uitkomst van de inventarisatie was voor ons zeer nuttig. Het bleek namelijk dat het aantal inwoners met traag internet veel groter was dan de twee bewonersverenigingen dachten.  De adviseurs van Stichting Digitale Bereikbaarheid maakten ook duidelijk wat wij als gemeente wel en niet mogen doen op het gebied van subsidieverlening voor snel internet.”

“Op basis van deze inventarisatie hebben wij Stichting Digitale Bereikbaarheid gevraagd twee vervolgstappen uit te voeren. Wij willen een marktverkenning onder de verschillende aanbieders van snel internet. Ons doel van deze verkenning is om te peilen tegen welke voorwaarden aanbieders bereid zijn te investeren in de aanleg van snel internet. De tweede stap is een interessepeiling onder onze bewoners en bedrijven. Wij willen graag weten of er interesse is in de oplossingen (en extra investeringen) die voortkomen uit de marktverkenning.”

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat de twee vervolgstappen leiden tot een goed beeld van mogelijke oplossingen om de beschikbaarheid van snel (en betaalbaar) internet in onze gemeente te verbeteren.”

Maak direct een afspraak

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze experts.