Three small steps

Three small steps to mobile service

door: Dirk Bazuin

Vodafone bouwt een 4G netwerk op de maan Het netwerk zal een verbinding leggen met twee maanrovers, die hiermee hun videosignaal naar de aarde kunnen sturen. Daarnaast lees ik regelmatig over de uitrol van de nieuwe netwerken voor 5G. Dan vraag ik mij af hoe de bouw van zulke netwerken dan precies gaan gebeuren.

Wordt 5G wel voor heel Nederland?
Als het zo gaat als de uitrol van de 4G netwerken, dan zullen de mobiele aanbieders eerst de bestaande antenne-opstelpunten willen moderniseren. En dan om te beginnen daar waar de meeste mensen per oppervlakte wonen, beter bekend als Amsterdam. Maar hoe zit het dan met de gebieden in Nederland waar momenteel geen mobiel bereik is? Dat is een lastig vraagstuk. De meeste plekken waar momenteel geen mobiel bereik is, zijn plekken met een lage bevolkingsdichtheid of fysieke obstakels zoal bossen en heuvels. 

Hoe zorg je in dunbevolkte gebieden toch voor mobiel bereik?
Daar waar weinig mensen wonen, kan het zijn dat het economisch niet rendabel is om daar een antenne-opstelpunt te realiseren. En hoe de mobiele operators ook hun best doen, het blijft lastig voor commerciële bedrijven om dekking te bieden als het niet rendabel is. Toch zie ik 3 mogelijkheden voor een landelijke mobiele dekking.

Landelijke dekking afdwingen door veiling
Als eerst zou je het als overheid kunnen afdwingen door bij een licentieveiling (de veiling waar mobiele aanbieders het recht komen om een bepaalde tijd gebruik te mogen maken van bepaalde frequenties voor mobiele diensten) een hele strenge norm te hanteren voor landelijke dekking. 

De maan krijgt mobiele dekking, nu Nederland nog

Mobiele dekking op de maan dichterbij dan landelijk mobiel bereik?

Landelijke dekking lokaal realiseren
Een tweede optie is om in te zetten op lokale initiatieven. Inwoners van een gebied financieren samen een oplossing. Hier zie ik de laatste tijd een aantal voorbeelden van voorbij komen waarbij de inwoners samen een mast financieren waar vervolgens een mobiel aanbieder haar antennes in kan hangen.

Hulp van gemeenten
Ten slotte kun je denken aan oplossingen in de publiek private sfeer. Gemeenten kunnen het voor een mobiele operator makkelijker maken door bijvoorbeeld een stuk gemeentegrond ter beschikking te stellen voor de realisatie van een mast voor telecommunicatie. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat er ook mensen zijn die daar eigenlijk geen behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld door de angst voor vermeende gezondheidsrisico’s.

Kennis van lokale gevoeligheden
Dat laatste geeft aan dat behalve de economische randvoorwaarden het essentieel is dat er goede kennis nodig is over de lokale gevoeligheden en de mogelijkheden tot participatie en communicatie. In samenspraak met alle belanghebbenden is het vaak mogelijk om tot een compromis te komen dat voor alle partijen aanvaardbaar is. Dat zijn echter wel trajecten waar alle partijen geld en tijd in dienen te steken om het tot een succesvol einde te brengen. 

Voorlopen op de maan
Ik verwacht dan ook dat er eerder dekking op de maan is voordat alle inwoners van Nederland overal goede mobiele dekking hebben. Om niet achter op de maan te lopen is het tijd voor actie, juist de lokale overheid moet de draad oppakken! Een van onze adviseurs helpt u hier graag bij.

Maak direct een afspraak

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze experts.